Coşkun Aral’ın da Jürisinde Olduğu 19. Altın Safran Belgesel Film Festivali Belgesel Film Yarışması Başvuruları Başladı. Yarışmaya dair detaylar, şartname ve başvuru formu aşağıda.

19.ULUSLARARASI ALTIN SAFRAN BELGESEL FİLM FESTİVALİ
BELGESEL FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Yarışmanın ana teması “Kültürel Miras ve Korumacılık”, yan teması ise “Mahalle Kültürü”dür. Yarışma Profesyonel ve Amatör Belgesel Film olmak üzere iki kategoride düzenlenir. Katılımcılar hangi kategoride yarışmaya katıldıklarını başvuru formunda belirtirler. Öğrenci çalışmaları Amatör Belgesel Film kategorisinde değerlendirmeye alınır. Her iki kategori için katılım koşulları aynıdır.

Katılım Koşulları

a) Film Yarışmasına son dört yılda (2015–2018) yapılan ve belgesel özelliği taşıyan yapımlar katılabilir. Katılım ücretsizdir.

b) Yapımlar yönetmen olan kişi adına yarışmaya katılabilir ve başvuru yönetmen tarafından yapılır. Yönetmenliğin birden fazla kişi tarafından yapılması durumunda müracaatı yapan diğerlerinin yazılı iznini almak ve başvuru formuna eklemek zorundadır. Bu durumda ödül, müracaatı yapan kişiye verilir. Ödülün paylaşımından doğacak sorunlardan Festival Sekretaryası ve seçici kurul sorumlu değildir.

c) Yarışmaya katılacak olan yapımlar 8’er adet olarak DVD formatında gönderilmelidir. DVD’lerin üzerine, eserin adı, yapım yılı, süresi, yönetmenin ad ve soyadı yazılmalıdır. Film Türkçe ve İngilizce dışındaki herhangi bir dilde ise Türkçe ve İngilizce altyazı kullanılmalıdır. Türkçe ise sadece İngilizce altyazı kullanılmalıdır.

d) Yarışmaya katılacak yapımların süresi başlangıç ve bitiş jenerikleri dahil olacak şekilde Amatör Belgesel Film kategorisi için 30 dakikayı, Profesyonel kategori için 52 dakikayı aşmamalıdır. Filmin yanında 1.5 dakikalık filme ait fragman (filmin kısa tanıtımı) gönderilmesi gerekmektedir. Süreyi aşan filmler değerlendirmeye alınmayacaktır.

e) Yarışmaya katılan filmlerin kopyaları Festival arşivinde saklanır.

f) Yarışmaya katılan filmlerin ticari olmayan her türlü gösteriminde kullanım hakkı Festival Komitesi’ne aittir. Derece alan filmler tanıtım maksatlı Karabük yerel televizyonlarında ve Karabük Üniversitesi 3 Nisan Televizyonu da dahil olmak üzere festival süresince de halka açık gösterilir. Filmler, Festival sonrasında, çeşitli televizyon kanalları tarafından ticari olarak yayınlanmak istendiğinde, Festival Komitesi, yapımcı / yönetmen ile televizyon kanalı arasında ilişki kurulmasına yardımcı olur.

g) Yarışmalara katılan yapımlar, Seçici Kurul üyeleri tarafından değerlendirilecektir. Ancak, Yarışma Sekretaryası yarışma koşullarına uymayan yapımları Seçici Kurul’un değerlendirmesine sunmadan eleme hakkına sahiptir.

h) Yarışmada Profesyonel ve Amatör Belgesel Film kategorilerinde toplam yedi ödül verilecektir. Seçici Kurul isterse gerekçesini açıklayarak verilen ödüller dışında yarışmaya katılan filmler için bir adet ‘Jüri Özel Ödülü’(Altın Safran Ödül Heykelciği) verebilir, ya da yine gerekçe göstererek ödüllerden birini ya da bir kaçını vermeyebilir. Ödül miktarları aşağıdaki gibidir:

ÖDÜLLER:

Profesyonel Kategori                                                                                                                                            
BİRİNCİ :  15.000 TL  + Altın Safran Ödül Heykelciği
İKİNCİ   :   10.000 TL + Altın Safran Ödül Heykelciği
ÜÇÜNCÜ :   7.000 TL + Altın Safran Ödül Heykelciği

Amatör Kategori

BİRİNCİ :  10.000 TL  + Altın Safran Ödül Heykelciği
İKİNCİ   :     7.000 TL + Altın Safran Ödül Heykelciği
ÜÇÜNCÜ :   5.000 TL + Altın Safran Ödül Heykelciği

SUHA ARIN Özel Ödülü : 3.000 TL

i) Festivalde, Festival Komitesi’nce başvuruları onaylanan, çeşitli kişi ve kuruluşlar tarafından ek özel ödüller verilebilir. Bu ek ödüller için film seçimi, başvuruyu yapan kişi ya da kuruluş tarafından belirlenip, gerekçeli ve yazılı olarak Festival Sekretaryası’na bildirilir. Ayrıca, seçimin Festival Seçici Kurulu tarafından yapılması talep edilebilir.

j) Yarışmaya katılmak için başvuru belgesi Festival Sekretaryasından ya da Festival’in web sayfasından (www.altinsafran.org) sağlanabilir. Yarışmaya katılacak olan eserler Safranbolu Festival Organizasyon Komitesi adına Safranbolu Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Sekretaryası Çeşme mah. Şekerci Sok. No:6 Tarihi Belediye Binası Tarihi Çarşı Safranbolu/Karabük adresine teslim edilecektir.

k) Yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi 08.08.2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadardır.

Yarışmaya katılmak isteyenler en geç bu tarihe kadar Festival Komitesi’ne,

– Başvuru formu,
– Yapımın 8 adet DVD kopyası,(MPEG FORMATINDA)
– Filmden en az bir adet siyah-beyaz veya renkli fotoğraf
– Yönetmenin bir adet vesikalık fotoğrafı
– Yönetmenin özgeçmişi (Türkçe ve İngilizce)
– Filmin kısa özeti (Türkçe ve İngilizce, en fazla 100 kelime)
– Filmin maksimum 1.5 dakikalık fragmanını teslim etmelidir

19. ULUSLARARASI ALTIN SAFRAN BELGESEL FİLM FESTİVALİ
BELGESEL FİLM YARIŞMASI BAŞVURU FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YARIŞMA TAKVİMİ
Eserlerin son teslim tarihi                             : 08.08.2018
Seçici kurul değerlendirme                            : 11.08.2018
Yarışma sonuçlarının açıklanması                :  12.08.2018
Ödül töreni                                                     : 08.09.2018

YARIŞMA SEKRETARYASI

Şule EREN
Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
e-posta : kulturmudurlugu@hotmail.com
Telefon : 0370 725 52 52 – 0370 725 52 65
Faks : 0370 725 52 66

Çeşme Mah. Şekerci Sok. No: 6 Tarihi Belediye Binası
Tarihi Çarşı-Safranbolu /KARABÜK