1985. Coşkun Aral ve Savaş Ay, iç savaştan sonra ikiye bölünmüş Lübnan’da.
Mardin Savurlu Aziz,
İstanbullu Joseph,
ve gençliğinde Cemal Paşa’nın yaveri olup Lübnan’a gelmiş yaşlı bir Türk.
Farklı kuşaklardan, farklı ülkelerden, savaşın sürüklediği insan hikâyeleri. Coşkun Aral anlatıyor.

Haberci.com

ABONE OLUN: https://youtube.com/CoskunAralAnlatiyor
TAKİP EDİN:
instagram.com/CoskunAral
twitter.com/CoskunAralResmi
facebook.com/CoskunAralResmi

twitter.com/HaberciOfficial
facebook.com/HaberciOfficial